gökmavi neden çıkıyor?

gökmavi’nin esas amacı en kısa anlatım ile Anadolu Rönesansı’nın uyanışına katkı sunabilecek insanlara ulaşmaktır. Okuyan, yazan, düşünen insanlara.

Bu sebeple gökmavi’nin özlü, yalın, anlaşılır ve anımsanır olmasını arzu ediyoruz.
Yalın ve sade bir dergi ortaya koymaya çalışıyoruz ancak çabucak tüketilip bir kenara atılan, herhangi bir dergi çıkarma hevesinde değiliz. Yola çıkışımızın esas sebebi, çağ yaşamının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliğine bir mütevazı katkı sunma arzusudur. Ve geçmişte ortaya koyulan tüm iyi niyetli çabalar bize gösterir ki estetik kaygı taşımayan işler başarılı olamayacaktır. Bizi biz yapan değerlere yeni bir bakış getirmek, zamanımızı yenilikçi bir anlayış ile yeniden yorumlanma ihtiyacı ne kadar hayati ise bu çabanın estetik kaygı ile ortaya koyulması da o kadar kaçınılmazdır.

DERGİDE YER ALACAK ÇALIŞMALARI NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİYORUZ
Okuyucuyu çağın hızlı yaşayışından çekip almayı hedefliyoruz. Dergimizde; insanların kendi yaşayışlarını sorgulamasına biraz olsun yardım edecek, özgün, özgür eserlerin yer almasını arzu ediyoruz.

Elbette bu çabayı gelişim ideali ve istidadı olan, devinimsel mücadele olarak görmek lazım. Her yeni sayıyı yukarıda yazmaya çalıştığımız hedefe doğru atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz. İnşallah tanışacağımız her yeni dostun çalışları, inşa edilen bu ortak esere bir tuğla daha olacaktır.

Özetle, dergimizde yer alan çalışmaların “hayata anlam katan kısa anlar” olmasını arzu ediyoruz. Bu kısa anların üslubunu, tekniğini tamamen eser sahibine bırakıyoruz. Sayılarımızda mutlak gündem, özellikle de bir sanatçı etrafına öbeklendirilmiş bir çalışma düşünmüyoruz. Yazarlarımıza dergimizin çıkış amacını izah etmeye çalışıp taktiri kendilerine bırakıyoruz.

ESERLERİN KISA OLMASINI TERCİH EDİYORUZ
Yazıların en fazla iki sayfa olmasını ve görsel ile desteklenmesi için boşluk kalması gerekiyor. Bizim için ideal olan yazı büyüklüğü sayfa başına 3000-3500 karakterdir (400-450 kelimedir).