ALDI SAZI DADALIM

Seslendi bir yiğit ses Toroslar’dan, 

“Ferman padişahın dağlar bizimdir.”

Afşar boyu aşka geldi bu sesten,

“Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.”

Yaylalara yasak konmuş çıkılmaz,

Bu fermanın kahrı kolay çekilmez,

Davar kısmı ot otlaksız bakılmaz,

Koyun kuzu meler ağlar bizimdir.

Yayla vakti damarda kan dellenir,

Yiğit kişi at binende bellenir,

Gözüm yaşı akar akar, sellenir,

Bu yaylalar nice çağlar bizimdir.

Kır atlara eğerleri takarız,

Sürüleri otlaklara çakarız,

Kime zarar yaylalara çıkarız,

Dereleri coşar, çağlar bizimdir.

Göç eyledi Afşar boyu Sivas’a,

Çukurova küsüp büründü yasa,

Dediler ki eller konmuş mirasa,

Issız kalmış viran bağlar bizimdir.

Bu dünyada çile cefa çoğimiş,

Mertte dahi sıtkı vefa yoğimiş,

Geç öğrendim iki dostum yeğ imiş,

Bir kır atım, bir de dertli sazımdır.

bir yorum bırakın